Dzisiaj radni miejscy mieli zdecydować o przekształceniu naszego szpitala w spółkę. Nowa jednostka ma się nazywać Pabianickie Centrum Medyczne. Radni dyskutowali już o tym na komisjach w Urzędzie Miejskim. Pozytywnie wypowiedziała się Komisja Infrastruktury i Komisja Finansów. Za przekształceniem szpitala w spółkę są radni Bloku Prawica Razem, których przewodniczącym jest Krzysztof Górny, i radni Platformy Obywatelskiej, którym przewodniczy Andrzej Sauter. Karol Suchocki, szef radnych SLD, domaga się szczegółowego planu działania. Chce wiedzieć - krok po kroku - jak ma to wyglądać.

Przeciwko przekształceniu szpitala w spółkę jest radna Krystyna Rendecka z PiS-u. Uważa ona, że szpital przez przekształcenie stanie się prywatnym i nie będzie dostępny dla ludzi. O godzinie 14.15 rozpoczęła się przerwa w sesji, by radni mogli przedyskutować decyzję.