Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje, że od dnia 3 czerwca 2009 roku przy rejestracji pojazdów sprowadzonych z zagranicy wnioskodawca rejestracji zobowiązany jest do zdania ich tablic rejestracyjnych. W przypadku, gdy tablice oddane zostały przy wyrejestrowywaniu pojazdu zagranicą właściciel zobowiązany jest dołączyć stosowne oświadczenie.