W pomieszczeniach harcówki po remoncie będą przebywały również dzieci ze świetlicy. Teraz z harcówki korzystają popołudniami tylko zuchy i harcerze.

- Po remoncie harcówka będzie służyła też dzieciom ze świetlicy, a popołudniami ZHP – wyjaśnia naczelnik Waldemar Boryń z Urzędu Miejskiego.

Koszt remontu: 80.000 zł.