Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłosił przetarg na docieplenie stropu wełną naturalną i rozbudowę instalacji wodociągowej wewnętrznej o instalację hydrantową w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, Biuro Zarządu Powiatu, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek A, I piętro, pokój numer 28, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach 8:00 - 16:00 lub na stronie www.powiat.pabianice.pl (zakładka „zamówienia publiczne”). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 9 września 2009 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Biuro Zarządu Powiatu.