W Zespole Szkół nr 2 przy św. Jana ocieplony zostanie dach i naprawione będą kominy. Będzie to kosztowało 239.719,53 zł. Wykonany również zostanie remont pracowni elektrycznej (10.000 zł).

Naprawę dachu i remont małej sali gimnastycznej zaplanowano też w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piotra Skargi.

W Zespole Szkół nr 3 przy Gdańskiej wykonane zostaną drobne naprawy sprzętu, malowanie ścian i sufitów oraz naprawa parapetów.

W I Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano malowanie pomieszczeń.

11.904,00 zł przeznaczono na montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz ewakuacyjnego oświetlenia w II Liceum Ogólnokształcącym. W sierpniu planowana jest też termomodernizacja stropu budynku i wykonanie instalacji hydrantowej. 

Środki na prace remontowe pochodzą z budżetu powiatu pabianickiego. Ponadto we wszystkich placówkach trwać będą drobne prace porządkowe, naprawcze i remontowe.