Zakończył się remont ulicy Leśnej w Dobroniu. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Czartki Sieradz na odcinku 700 metrów poszerzyło tę ulicę do 6 metrów.
W Pabianicach zakończono prace na ulicy 20 Stycznia, gdzie wymieniono krawężniki (kosztowało to 57.651 zł) i wykonano odwodnienie (118.000 zł).
Również w Pabianicach po wschodniej stronie ulicy Wspólnej na odcinku od torowiska kolejowego do ulicy Karniszewickiej wymieniany jest chodnik. Na ulicy Wiejskiej, po stronie wschodniej, na odcinku 621 metrów będą wymieniane krawężniki i częściowo przekładany chodnik. Prace wykonuje firma Max Wieteska z Pabianic. Koszt – 79.974 zł.
Na Grota-Roweckiego trwa wymiana krawężników (700 metrów razem po obu stronach ulicy). Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia, jednak ich tempo uzależnione jest od prac związanych z wykonywaniem kanalizacji. We wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nakładki bitumicznej.
Trwają prace przy ulicy Wolskiej w Ksawerowie. Na odcinku 300 metrów zaplanowano tam poszerzenie jezdni, umocnienie rowów i wykonanie zjazdów po stronie południowej oraz po stronie północnej - wykonanie chodników i zjazdów. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Czartki Sieradz. Termin realizacji - do 30 wrzesnia. Koszt – 350.161 zł.
Rozpoczął się remont drogi powiatowej Lutomiersk – Szydłów. Zajmuje się tym firma Włodan. Na odcinku 635 metrów wykonany zostanie remont chodnika wraz ze zjazdami. Na długości 5.600 metrów - nakładka bitumiczna. Wartość prac to 1.657.778 zł. Remont finansowany jest w 50 procentach z środków rządowych i w 50 procentach z budżetu powiatu pabianickiego.
Na drodze powiatowej w Tążewach (gmina Dłutów) na długości 1.800 metrów trwa odtwarzanie rowów. Prace prowadzi firma Usługi z Łasku. Wartość – 60.255 zł. Termin realizacji - do 23 listopada.
Firma STACH-BUD Wodzierady będzie wymieniać chodnik o długości 240 metrów w Piątkowisku (78.797 zł) oraz na ulicy Orlej w Pabianicach - na odcinku 240 metrów (62.509 zł). Termin realizacji – do 25 października.