Na targowisku przy cmentarzu przy ul. Kilińskiego rośnie góra śmieci z kartonów, resztek kwiatów i gałęzi. Tutaj o porządek powinen dbać Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. To oni pobierają placowe od handlarzy kwiatami.