- Jak zapowiadałem, wewnątrz spółdzielni następują ciągłe zmiany i przeobrażenia – mówi Maciej Przybylski, prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

To prezes zmienił kierownika Administracji nr 5.

- Jak widzę, dobre wieści szybko się rozchodzą – żartował. - Zmierzam do tego, że na stanowiska kierownicze, kluczowe dla spółdzielni, będą powoływani ludzie młodzi z wyższym wykształceniem.

Prezes chce zatrzymać w PSM najlepsze młode kadry.

- Chcę w ten sposób zachęcić innych młodych zatrudnionych w PSM do dalszego kształcenia się - dodaje.