Oświadczenie
W sprawie zatrudnienia w SP ZOZ dr. nauk med. Józefa Tazbira.
Zadłużony na ponad 100 mln zł SPZOZ w Pabianicach przechodzi proces restrukturyzacji celem dostosowania do działania w formie spółki prawa handlowego. Przekształcenie w spółkę nakłada program Ministerstwa Zdrowia „Ratujemy Polskie Szpitale”. To z nim związana była kwietniowa wizyta minister Ewy Kopacz w naszym szpitalu i to ten plan daje jedyną szansę na uratowanie szpitala.
Czasu jest jednak mało. Trwa wyścig o pieniądze pomiędzy zadłużonymi szpitalami.
Rezygnacja dr Krystyny Wiśniewskiej z funkcji zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa wymusiła konieczność zatrudnienia osoby sprawnej organizacyjnie w sektorze usług ochrony zdrowia; osoby, która zna problematykę związaną z reorganizacją tak dużej i wielospecjalistycznej placówki, jaką jest SP ZOZ w Pabianicach, a ponadto gotowej przystąpić do pracy natychmiast.
Dr nauk med. Józef Tazbir był takim kandydatem. Doświadczenie nabyte podczas 15-letniego zarządzania największym łódzkim szpitalem (WSS im. Kopernika w Łodzi) jest bezcenne zwłaszcza w momencie przekształcenia.
Dr nauk med. Józef Tazbir ma postawione zarzuty prokuratorskie, ale mimo upływu 3,5 roku nie postawiono go w stan oskarżenia. W polskim prawie, a także praktyce życia społecznego i politycznego, obowiązuje zasada domniemania niewinności. Dlatego dopóki prokuratura nie sformułuje aktu oskarżenia, dopóty nie ma powodów do wydawania wyroków (także moralnych).
Jednocześnie pragnę podkreślić, że nadal jedyną osobą odpowiedzialną za zarządzanie szpitalem, a zwłaszcza za decyzje finansowe, jest dyrektor Witold Barszcz. Przez 10 miesięcy pracy pana dyrektora poznaliście go Państwo jako osobę wyjątkowo uczciwą i sumienną. Dlatego bez względu na to, jaką opinię kreują o doktorze Tazbirze przeciwnicy uratowania szpitala, możecie być Państwo pewni, że dyrektor naczelny Witold Barszcz nadal będzie pilnował interesów szpitala, pacjentów i pracowników, ale także przestrzegania prawa.
Z poważaniem
Katarzyna Godlewska, rzecznik prasowy SP ZOZ w Pabianicach