- Projekt ma na celu wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – wyjaśnia Piotr Grącki, dyrektor przychodni Pabian-Med. - Sfinansujemy wynagrodzenia dla 23 osób zatrudnionych w charakterze niani.

W skrócie: mama znajduje nianię, zgłasza kandydatkę do projektu, a realizator projektu SP ZOZ Pabian-Med refunduje wynagrodzenie niani w kwocie najniższej krajowej, tj. w wysokości 3.010 zł brutto przez 12 miesięcy.
Rekrutacja rusza 1 kwietnia. Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania 23 miejsc. 10 osób zostanie zapisanych na listę rezerwową.

Regulamin rekrutacyjny projektu wraz z wzorami wszystkich dokumentów do pobrania będzie dostępny na stronie internetowej Pabian-Medu.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają również niezbędne informacje u pań Anny Kaszczyk i Justyny Brykowskiej, pod numerem telefonu 503 343 466. Mail kontaktowy to: niana@pabianmed.pl.

Kto może wziąć udział w projekcie „Niania”?

Kandydaci to pracujący mieszkańcy powiatu pabianickiego. Pracować muszą oboje rodzice dziecka, co należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. Dziecko nie może mieć ukończonych trzech lat, nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.

Nianią może zostać każdy, jedyny wymóg to ukończenie 18 lat.

- O tym, kto dostanie pieniądze, zadecyduje kolejność zgłaszania wniosków – mówi dyrektor. - Dokumenty muszą być wypełnione zgodnie z wytycznymi projektu i przejść pozytywnie wstępną weryfikację.