List do redakcji

Mieszkam w Żytowicach i jestem również właścicielem kawałka lasu przylegającego do tej wsi. Na jego terenie znajduje się mogiła, najprawdopodobniej żołnierzy I wojny światowej (Bitwa pod Łodzią). Jest to nieduży kopiec otoczony rowem z krzyżem na szczycie. Ktoś urządził sobie na tej mogile dzikie wysypisko śmieci. Leży tam kilkanaście dużych opon oraz sterty gruzu.

Może publikacja tych zdjęć poruszy sumienie sprawcy i przywróci on porządek w miejscu ostatniego spoczynku młodych chłopców? Nie wiadomo, w jakich mundurach zostali pochowani, rosyjskich czy niemieckich, ale dla wielu z nich były to mundury armii zaborczej. Świadczą o tym nazwiska na nagrobkach na pobliskim dużo większym cmentarzu wojskowym koło Wymysłowa Francuskiego.