Jak co roku radni zbierają się na sesji absolutoryjnej, by podsumować pracę starosty Krzysztofa Habury i Zarządu Starostwa Powiatowego. 
 
Budżet Starostwa został wykonany niemal podręcznikowo. Wydatki sięgnęły 97 proc., a dochody przekroczyły planowane 100 procent. Inwestycje wyniosły 11 milionów zł. Nie zachwyciło to jednak radnych opozycji.
 
- Propozycje PiS są torpedowane i nie znajdują się w budżecie nawet na następne lata. Zapraszani przez nas goście nie dostają prawa głosu – grzmiał radny Włodzimierz Stanek z PiS. - Dlatego będziemy głosować przeciwko absolutorium.
 
Jako drugi głos zabrał radny Jarosław Habura, młodszy brat starosty.
 
- Tematy wielokrotnie były omawiane. W 90 proc. wnioski radnych są realizowane. A o tym, kto zamiera głos na sesji, decydują radni, nie zarząd – bronił brat brata.
 
Oliwy do ognia dolał Robert Kraska z SLD.
- Chcemy podsumować 4 lata pracy. Nie ma współpracy Starostwa z miastem. Jakaś niechęć starosty do prezydenta Dychty powoduje, że nie wspieramy się, a na tym tylko tracą Pabianice i mieszkańcy. Były targi pracy urządzone przez prezydenta Dychtę. Dlaczego podległy nam Powiatowy Urząd Pracy ich nie organizował? Nie mamy strefy ekonomicznej – wyliczał Kraska. - My wstrzymamy się od głosowania.
 
Starosty bronił też Marek Ciechański z PO i Jadwiga Wadowska-Gryzel z PO. Kilka gorzkich słów PiS i SLD usłyszały też od Jarosława Habury. Na koniec ataki osobiście odparł starosta.
- W żadnym zarzucie nie znalazłem żadnych konkretnych faktów. Nie robimy sobie na złość z prezydentem. Nie ma między nami konfliktu – tłumaczył się Krzysztof Habura. - Nie ma obstrukcji – powtórzył dwa razy.
 
Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych z PO, PSL, Blok Samorządowy Razem i Halina Bakus z SLD. Pozostali radni SLD (Bożena Bednarska i Robert Kraska) wstrzymali się od głosowania. Przeciwko był tylko PiS (Marcin Wolski, Włodzimierz Stanek, Waldemar Flajszer i Robert Rządziński). Na czas głosowania z sali wyszła Elżbieta Kopias. Na pytanie, dlaczego nie głosowała tak, jak cały klub PiS, odpowiedziała: - Bo wyszłam.
 
 
---------

Obstrukcja – bierny opór przy użyciu dozwolonych prawem metod (np. obstrukcja parlamentarna).

Obstrukcja – inaczej zaparcie, utrudnione lub niezbyt częste oddawanie stolca.

Źródło: wikipedia