Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej zaprasza do skorzystania z nieodpłatnej oferty skierowanej do pabianiczan żyjących z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków bez recepty).

Jak stwierdzić, czy problem współuzależnienia dotyczy właśnie nas? Osoby takie charakteryzuje:

- niskie poczucie własnej wartości - nadmierne przecenianie oceny innych, przekonanie o niskiej własnej wartości spowodowane zachowaniem bliskiej osoby;

- nadopiekuńczość, zbyt mocne koncentrowanie się na bliskiej osobie, próby rozwiązywania jej problemów, zaniedbywanie własnych spraw;

- lęk, obawy przed zachowaniami bliskiej osoby, niepokój przed zmianami;

- złość, agresja w stosunku do innych, często doświadczana na skutek stresów;

- zaprzeczanie, tendencja do unikania konfrontacji z rzeczywistością, okłamywanie siebie i innych, pomniejszanie skali własnych problemów;

- nadmierna dbałość o potrzeby innych, jednoczesne zaniedbywanie własnych;

- częste zakłopotanie spowodowane zachowaniem bliskiej osoby;

- poczucie winy lub odpowiedzialności za zachowania innych osób;

- częste wyręczanie, przejmowanie na siebie odpowiedzialności za czyny bliskiej osoby;

- kłamstwa w celu zatuszowania postępowania osoby bliskiej.

Im więcej objawów zauważyliście u siebie, tym poważniejszy jest problem współuzależnienia i tym bardziej wskazana jest fachowa pomoc.

Czego będzie można się nauczyć na bezpłatnych spotkaniach w OPiIS-ie? W skrócie - jak poprawić sobie jakość życia i życia swojej rodziny oraz jak radzić sobie z osobą uzależnioną.

Spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej (MCPS), ul. Partyzancka 31 (I piętro). Kontakt dla zainteresowanych: (42) 215 42 11. Pierwsze spotkanie zaplanowano 23 lutego (czwartek) w godzinach 16.30–18.30. Spotkania mają formę grupową i będą trwały ok. 2 godzin.

- Wszystko będzie się odbywać w miłej atmosferze, przy kawie, herbacie i ciastku – zachęcają organizatorzy.