W artykule pt. Mają już 6.000 głosów pojawił się błąd. Nie jest prawdą, że "każdy z uprawnionych do głosowania mieszkańców może też wnieść protest wyborczy. Komisarz – do czasu rozstrzygnięcia protestu – nie będzie mógł zarządzić przedterminowych wyborów". Protesty wyborcze można składać po zakończeniu referendum i mogą one dotyczyć samego referendum. Za pomyłkę przepraszam.