Awansowali na stopnie: brygadiera - Jerzy Minias (komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach), młodszego brygadiera – Andrzej Bohdanowicz, aspiranta sztabowego - Wojciech Jakubek, młodszego kapitana - Jacek Karcz, starszego aspiranta - Paweł Kotulski, aspiranta - Bogdan Bielecki, Paweł Orłowski i Zbigniew Cieślik, starszego ogniomistrza – Marek Miszczak, ogniomistrza – Wojciech Hanc, Ryszard Szymczak, Dariusz Urban, młodszego ogniomistrza - Marcin Doliwa, starszego sekcyjnego - Radosław Czajka, st. strażaka - Marek Kapka, Łukasz Poczta, Krzysztof Wiśniewski, Szymon Giza, Radosław Dąbrowski, Michał Mogilewski i Damian Mierzyński.
Brązowe Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali: mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz, asp. sztab. Wojciech Jakubek, mł. asp. Stanisław Bordowicz, st. ogn. Ryszard Gamoń, st. ogn. Jan Gaweł, ogn. Jarosław Majda, mł. bryg. Dariusz Fuks.
Złote Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczono: st. ogn. Piotrowi Furmankowi, st. ogn. Ryszardowi Gajdce. Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa: st. asp. Pawłowi Kotulskiemu, st. ogn. Krzysztofowi Dobrzańskiemu, st. ogn. Markowi Janiszewskiemu. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa: st. ogn. Janowi Gawłowi, st. sekc. Radosławowi Czajce, sekc. Michałowi Sulejowi, sekc. Mariuszowi Milczarkowi.
Młodszy brygadier Andrzej Bohdanowicz za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.