Ma zapewnić słuchaczom pogłębioną wiedzę na temat ksiąg Starego i Nowego Testamentu, to znaczy pełniejsze poznanie Boga i Jego woli względem człowieka. Drugim celem zajęć jest formacja biblijna. Pogłębienie wiedzy ma służyć pogłębieniu wiary. Prawda o Bogu zachwyca i pociąga. Temu, kto czegoś nie zgłębił, nawet najmądrzejsza rzecz może wydać się mało interesująca, lecz zagłębiając się w temat odkrywa, jak mylne były jego pierwsze odczucia. Zdobywanie wiedzy na temat Pisma świętego ma pomóc w formacji duchowej - w bardziej świadomym i radosnym przeżywaniu wiary. Dlatego każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, może wziąć udział w Szkole Biblijnej.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i dyskusji przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Rakocego CM, wykładowcę biblistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, we współpracy ze specjalistami z zakresu nauk biblijnych. Wykłady będą się odbywać od października 2017 r. do czerwca 2018 r., raz w miesiącu (w każdą drugą sobotę miesiąca), w godzinach 9.30-12.50 w auli parafialnej przy ul. Zamkowej 39. Odpowiedzialnym za organizację zajęć jest ks. Maciej Mroczek CM. Szczegółowe i bieżące informacje na: waldemarrakocy.pl pod zakładką Szkoła Biblijna, także na facebook.com/SzkolaBiblijnaPabianice.

Terminy wykładów w roku akademickim 2017/18: 14 października, 11 listopada, 9 grudnia, 13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca.

Wykłady są bezpłatne, zgodnie z zasadą: "Darmo otrzymaliście, darmo też dawajcie".