Z kampanią wyborczą ruszył już prezydent Grzegorz Mackiewicz. Razem ze swoją koalicją powoli przedstawia mieszkańcom swój plan na kolejną kadencję. W miniony czwartek odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego zaproponowano pierwszą część programu (z pięciu), nazwaną „Rodzinne Pabianice”.

Na początku konferencji kandydat podsumował, co z programu wyborczego z 2014 roku oraz z pomysłów obecnej kadencji udało się już jemu i jego współpracownikom osiągnąć, właśnie w sferze „Rodzinnych Pabianic”.

- W ramach tego pakietu, największy myślę nasz sukces, z którego jesteśmy najbardziej dumni, który pochłonął najwięcej energii, czasu, wysiłku, nie tylko naszego, ale wszystkich służb miejskich, powiatowych, to była walka z dopalaczami – wspomniał. - Spośród 6 punktów sprzedaży, które w ciągu ostatnich 4 lat funkcjonowały w naszym mieście, nie ma już ani jednego. I jesteśmy przekonani, że już żaden inny nie powstanie.

Prezydent wymienił w tej również grupie: ocieplenie szkół, odnowę zabytkowej Szkoły Podstawowej nr 5, remonty sal gimnastycznych, remont sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury, odnowienie Lewitynu, wprowadzenie Karty Pabianiczanina, doposażenie placów zabaw w Parku Wolności, na Zielonej Górce i w parku Hadriana, utworzenie Centrum Seniora przy Konopnickiej, centrum Juniora przy Partyzanckiej, działanie Pabianickiej Rady Seniorów i Pabianickiej Rady Pożytku Publicznego, utworzenie Spółdzielni Socjalnej, nową siedzibę Warsztatu Terapii Zajęciowej, współpracę z organizacjami pozarządowymi i realizację inicjatyw lokalnych (Dni Aktywnych), budżet obywatelski (zrealizowane projekty w sektorze rodzinnym), program "piątka dla sztuki" (pracownie dla artystów).

Konferencja odbyła się przy ul. Karniszewickiej. Jak się okazało, nie bez powodu. W programie Koalicji znalazł się plan na… wybudowanie przedszkola i szkoły na Zatorzu (na tyłach działki przy ul. Karniszewickiej 119/121).

- Teren, który został przez nas wykupiony i przygotowany, nie przylega bezpośrednio do ulicy Karniszewickiej. Dostęp do niego będzie od strony ul. Wspólnej, tu już mamy również wykupioną drogę dojazdową – wyjaśnił Mackieiwcz.

Co jeszcze zakładają programowe „Rodzinne Pabianice”?

- Nocne autobusowe połączenie z Łodzią, nie tylko w weekendy, a przez 7 dni w tygodniu;

- Budowę placów zabaw i boisk treningowych przy szkołach;

- Organizację bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych: sportowych, rekreacyjnych, przedmiotowych, ekologicznych;

- Finansowanie kół zainteresowań, zajęć muzycznych, plastycznych i innych. Głownie na terenach zielonych pod opieką animatorów sportu w Parku Wolności i na Lewitynie;

- Organizacje i finansowanie przez miasto półkolonii na Lewitynie;

- Zwiększenie finansowania sportu do 1,5 mln zł (do 2022 roku);

- Pomoc w wyborze zawodów uczniom klas ósmych szkół podstawowych. Przy współpracy z przemysłem, której efektem ma być właściwe zawodowe wykształcenie i praca dla młodych ludzi zaraz po szkole.

Kolejną część programu wyborczego koalicja przedstawi w następny czwartek. W przyszłym tygodniu (wtorek) spodziewamy się również konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Tu kandydatem na prezydenta Pabianic jest Włodzimierz Stanek.

Weź też udział w naszej sondzie: