Ile było już prób sprzedaży tej nieruchomości? Kto to zliczy… W październiku 2014 roku działka sprzedawana była po raz czwarty za kwotę 3.800.000 zł. Teraz chcą za nią 300.000 zł mniej.

Przypomnijmy, w 2007 roku Zarząd Województwa zdecydował o likwidacji szpitala dermatologicznego przy ul. Szpitalnej 2. Powód? Miejsce to nie spełnia norm europejskich, a przebudowanie starych obiektów zbyt dużo by kosztowało. Miasto kupiło nieruchomość od wojewody w 2008 roku za 3.767.300 zł. Pomysłów na zagospodarowanie tej działki było już kilka. Pierwotnym było utworzenie tam zakładu opiekuńczo-leczniczego, hospicjum i mieszkań rotacyjnych. Prezydent Zbigniew Dychto chciał tam też umieścić niepełnosprawnych z ulicy Moniuszki. Kolejne pomysły to m.in. hotel, noclegownia dla bezdomnych czy mieszkania z programu MdM. Ostatnim, z połowy tamtego roku, była zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, tak, by działkę sprzedać na centrum handlowe. Niestety, zgody nie wyraził Wojewódzki Konserwator Zabytków, który stwierdził, że niszczejący budynek to… dobro kultury współczesnej

Ponieważ żadnego z pomysłów nie udało się zrealizować, w 2013 roku miasto wystawiło Szpitalną 2 na sprzedaż.

- Jak nikt nie kupi, zrobię tu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – mówił wtedy Zbigniew Dychto.

Ile rocznie kosztuje nas utrzymanie tej nieruchomości?

- Od 2008 roku jest to kwota 1.156.716 zł – wylicza Szymon Kozera, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. - Z wynajmu lokali użytkowych i garażów, znajdujących się na tej nieruchomości, zarobiliśmy przez ten czas 482.050 zł.

28 lutego o godz. 9.00 w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim (Zamkowa 16) zaplanowano kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości przy Szpitalnej 2.

Działka ma wielkość 18.300 m kw. i stoi na niej kilkanaście budynków po dawnym szpitalu dermatologicznym. Nieruchomość można przeznaczyć na szeroko rozumiane usługi i zieleń publiczną, ewentualnie na mieszkania. Cena wywoławcza to 3.500.000 zł.

By wziąć udział w przetargu, trzeba wpłacić wadium w wysokości 350.000 zł. Regulamin przetargu i szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 25, II piętro, pok. 14, tel. 42 22 54 650, 42 22 54 603.