Na uroczystości w pałacyku przy Konopnickiej pojawiły się władze miasta oraz szefowie zaprzyjaźnionych placówek. Andrzej Żeligowski, przewodniczący Rady Miejskiej obiecał, że wkrótce zostanie członkiem Centrum, a prezydent Grzegorz Mackiewicz przekazał prezent – aparat fotograficzny na ręce szefowej Centrum Katarzyny Cegiełki. Był czas na przemówienia, podziękowania i występy artystów z Centrum. Był także tort urodzinowy.

Swoją działalność Centrum Seniora rozpoczęło 1 marca 2016 r. W pierwszym miesiącu na zajęcia przyszło 100 osób. Ćwiczyli na siłowni, uczestniczyli w zajęciach relaksacyjnych, arteterapii, jogi oraz warsztatach psychologicznych.

Dziś do pałacyku przy Konopnickiej przychodzi 650 osób. Mają zajęcia komputerowe, jogę, aerobik, trening pamięci, trening umysłu, język angielski, artystyczne - technika karczochowa, artystyczne decoupage, spotkania z piosenką, „Radosne Śpiewanie”, taniec towarzyski, „Kreatywny Senior”, „Słuchamy klasyków”, relaksacyjne, gry stolikowe, indywidualna pomoc psychologiczna.

Na terenie Centrum organizowano: recitale solistek z klubów PSM, występy grup wokalnych, teatralnych senioralnych, dzieci i młodzieży, karaoke, spotkania literackie, spotkania z książką, spotkania z cyklu „Moja Pasja”, z ciekawymi ludźmi, wieczorki taneczne, spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Służby Zdrowia. Seniorzy wraz z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej pod opieką grupy wolontarystycznej AGRAFKA stworzyli grupę teatralną. W wydarzeniach uczestniczyło 1.250 osób.

Centrum pozyskało również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki którym zorganizowano 9 wycieczek ekologicznych, 4 warsztaty podróżnicze, 2 warsztaty ornitologiczne.

W Centrum spotkania i dyżury ma Miejska Rada Seniorów oraz grupa „Seniorzy Młodzi Duchem”. Centrum współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami, m.in. MOK, UTW, klubami seniorów PSM, Miejską Biblioteką Publiczną, PCK, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Pabianicach.