Na dzisiejszej sesji radni miejscy jak jeden mąż zagłosowali za nowymi stawkami opłat. Uchwałę przyjęto po autopoprawce prezydenta, który obniżył wszystkie stawki.
Grzegorz Mackiewicz zrobił to po pytaniu radnej Moniki Cieśli, czy opłaty rzeczywiście są mniejsze. Z wyjaśnienia Stanisława Wołosza, dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej odpowiedzialnego także za targowiska wynikało, że tylko dzienna stawka za handlowanie na wyznaczonym stanowisku została zmniejszona o 2,90 zł. Pozostałe podskoczyły o 30 groszy.
– Nie było podwyżek od lat - usprawiedliwiał się dyrektor.
Ostatecznie dzienną stawkę opłaty targowej na wyznaczonym stanowisku handlowym lub stanowisku oznaczonym numerem porządkowym ustalono na 8,50 zł (było 11,40 zł).
Dzienne stawki opłaty targowej wynosić będą od 1 stycznia: 2,70 zł przy sprzedaży z wózka ręcznego i roweru, z ręki, kosza i skrzynki i za 1 mb ciągu handlowego; 1 zł:  z ręki, kosza sezonowych płodów rolnych i leśnych. Nowe opłaty wejdą w życie od stycznia 2016 roku.