Na stoiskach w holu i na parterze będzie prezentacja oferty edukacyjnej wydawnictw: Mac Edukacja, Nowa Era, PWN Szkolne, WSiP i Biblioteki Pedagogicznej w Pabianicach. W godzinach 12.15 – 13.00 zaplanowano wykład na temat "Zmian w organizacji pracy szkoły, zgodnie z nową podstawą programową" dla wszystkich nauczycieli i dyrektorów. Wykład poprowadzi Dorota Kraska, doradca metodyczny PODNiDM. W godz. 13.00 – 13.45 będzie wykład interdyscyplinarny dla wszystkich zainteresowanych „Judaizm, chrześcijaństwo, islam - Ziemia Święta trzech religii” dr. Marka Barwińskiego z UŁ. W godz. 14.00 – 14.15 ofertę programową PODNiDM w Pabianicach przedstawi dyrektor Małgorzata Biegajło. Od 14.15 do 15.00 będą warsztaty dla wszystkich nauczycieli - "Prezentacja systemów interaktywnych w oparciu o tablicę interaktywną INTERWRITE BOARD". Prowadząca - Anna Załuska. Dla nauczycieli historii wszystkich poziomów edukacyjnych „Wykorzystanie multimediów na lekcjach historii” poprowadzi Jadwiga Wonko z PWN. Dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz matematyczno – przyrodniczych warsztaty: "Stan umiejętności przyrodniczych polskich uczniów wg raportu międzynarodowego programu PISA OECD", prowadząca - Dorota Kraska. Dla nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego i świetlic szkolnych warsztaty: "6–latek w szkole, czyli słów kilka o gotowości szkolnej", prowadząca - Małgorzata Gmosińska. "6-latek i 7–latek w klasie pierwszej", prowadząca - Aldona Biegańska. O godz. 16.00 wykład "Kompetencje matematyczne dzieci w nauczaniu zintegrowanym w świetle zmian podstawy programowej". Prowadząca - Stenia Doroszuk z wyd. Nowa Era. Zajęcia dla nauczycieli nauczania zintegrowanego odbędą się w restauracji Salem, ul. Bugaj 53.

 

Targi mają na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian programowych i organizacyjnych, jakie czekają polską oświatę od nowego roku szkolnego i uczestnictwa w warsztatach metodycznych wg wybranej tematyki oraz zapoznanie ze zwiastunami nowości podręcznikowych, korespondujących ze zmianami programowymi w szkołach.