Rozpoczęcie uroczystości zaplanowano na godz. 19.30 przed kościołem św. Mateusza.

Uczestnicy drogi krzyżowej przejdą ulicami: Grobelną, Kilińskiego, Mariańską, Orlą, Konopnickiej, Jana Pawła II aż do kościoła św. Maksymiliana.

Tegoroczna uroczystość odbędzie się w intencji "O wierność nauczaniu św. Jana Pawła II i poszanowanie jego imienia dla wszystkich Polaków, zwłaszcza dla mieszkańców naszego dekanatu i miasta, którego jest honorowym obywatelem".

Będzie można przekazać datek na zakup żywności, lekarstw, środków opatrunkowych oraz odzieży dla dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi mieszkańców Aleppo w Syrii.

Przejście procesji może opóźnić przyjazd komunikacji miejskiej.

Po zakończeniu nabożeństwa sprzed kościoła św. Maksymiliana Kolbego zostaną zrealizowane dodatkowe kursy:

- linii 4 - od przystanku Jana Pawła II / Konopnickiej do ul. Śniadeckiego i dalej po trasie linii 4 do Waltera-Jankego,

- linii 5 - od przystanku Jana Pawła II / kościół św. Maksymiliana Kolbego do Waltera-Jankego.