Podczas "Gorrrącego tygodnia" mieszkańcy bloków dowiadywali się, w jaki sposób spółdzielnia rozliczyła zużyte w mieszkaniach ciepło.
 
- Przyszło o 599 osób więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym – informuje Sławomir Urbańczyk, pełnomocnik Zarządu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ds. kontaktu z mediami.
 
Aż 624 mieszkańców PSM uzyskało informacje w administracjach. 897 osób przyjęto w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Zamkowej. Przeprowadzono 320 konsultacji telefonicznych.
 
- Do punktu przy sekretariacie po uprzednim zapisaniu się na dogodny termin zgłosiło się 74 mieszkańców – wylicza Urbańczyk. - Głównym pytaniem zgłaszających się osób w administracjach był sposób rozliczenia nadpłaty z tytułu centralnego ogrzewania. Osoby zgłaszające się do Biura Obsługi Mieszkańców i na umówione spotkania do konsultantów, oprócz pytań dotyczących rozliczenia nadpłaty, oczekiwali także szczegółowego wyjaśnienia elementów wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania.
 
- Były to między innymi osoby, które nie udostępniły lokalu do odczytu podzielników – tłumaczy Urbańczyk. - Dlatego niejasne było dla nich rozliczenie w oparciu o oszacowaną ilość jednostek rozliczeniowych.
 
Były to też osoby, które mają niedopłatę i te, które uważają, że mają za niską kwotę nadpłaty. 
 
Ponadto podczas "Gorrrącego tygodnia" przyjęto od mieszkańców wnioski dotyczące montażu podzielników, przeksięgowania nadpłaty, zmiany wysokości wnoszonych przedpłat z tytułu c.o. i rozłożenia niedopłaty na raty.