Tytuły przyznano po raz pierwszy w 10–letniej historii powiatu pabianickiego. Odznaki w kształcie dwunastoramiennej gwiazdy wręczono 11 listopada podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Zamku.
– Zastanawialiśmy się długo, komu pierwszemu przyznać te tytuły – mówił Florian Wlaźlak, przewodniczący Rady Powiatu. – Chcieliśmy, by były to osoby, instytucje, które przydadzą rangi naszemu odznaczeniu.
Taką osobą, zdaniem kapituły odznaki, niewątpliwie jest Janusz Tomaszewski, który jako minister spraw wewnętrznych i administracji przyczynił się do powstania nowej koncepcji samorządności, optował za przywróceniem historycznej struktury jako ważnego elementu polityki regionalnej państwa i powstania „małych ojczyzn”. Równie ogromne zasługi dla powiatu ma Pabianickie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej. Od 10 lat opiekuje się pacjentami w terminalnym okresie życia. Sprawuje nad nimi opiekę lekarską, pomoc pielęgniarską i psychologiczną. Współpracuje z rodzinami chorych.
Janusz Tomaszewski tytuł dedykował małżonce Urszuli.
– Ja często wyjeżdżałem, ona zostawała – mówił Janusz Tomaszewski, dziękując za wyróżnienie. – Mam kilka różnych tytułów, ale ten jest najważniejszy dla mojego serca. W tym mieście uczyłem się Solidarności, tu są pochowani moi rodzice, mieszkają moi synowie z rodzinami.
Tomaszewski wspominał lata pracy w rządzie Jerzego Buzka i zmagania z reformą administracyjną kraju.
– Moją myślą było stworzenie jak największej liczby powiatów, by władza trafiła do ludzi – mówił. – Wiedziałem, że tu każdą złotówkę będą oglądać, by wydać z sensem.
Elżbieta Ruta, dziękując za tytuł przyznany hospicjum, wyraziła nadzieję, że za tym „honorem pójdzie konkretna pomoc”.
– W najbliższym czasie chcemy otworzyć ośrodek dziennego pobytu dla tych z naszych pacjentów, którzy mogą samodzielnie się poruszać – mówiła. – Mamy nadzieję na konkretne wsparcie ze strony powiatu.
– Wiemy, jakie mamy zobowiązania wobec hospicjum – stwierdził prezydent Zbigniew Dychto, gratulując nagrodzonym. – Myślę, że starosta pomoże w ich wypełnieniu.