Ulicę Warszawską, między 3 Maja i Sikorskiego otwarto 27 czerwca.

- Przejazd tym odcinkiem odbywa się po warstwie wiążącej asfaltu. Ostatnia warstwa - ścieralna - będzie rozkładana na końcowym etapie kontraktu – mówi Małgorzata Wilczek z firmy Progreg Infracity.

Do czasu pełnego zakończenia inwestycji, ruch po ulicy Warszawskiej będzie odbywał się według tymczasowej organizacji ruchu - z ograniczeniem prędkości do 30 km/h oraz z obowiązującymi nadal zakazami zatrzymywania się. 

Ulica Warszawska między 3 Maja a Sikorskiego jest już otwarta, ale z ograniczeniami

To nie koniec zmian na trasie toczącego się w tym rejonie remontu. 

Zamknięto odcinek od ul. Szewskiej do ul. Konstantynowskiej wraz ze skrzyżowaniami z tymi ulicami.

- Udostępniono pas do skrętu w prawo z ul. Warszawskiej w ul. Konstantynowską, który jest przeznaczony dla ruchu autobusów i taksówek w obu kierunkach. Pozostałe pojazdy nie będą się mogły poruszać przez przebudowywane skrzyżowanie - tłumaczy Małgorzata Wilczek. 

Zakres przebudowy w tym miejscu jest znaczny i obejmie m.in.: przebudowę układu torowo-drogowego, przebudowę magistrali wodociągowej fi500 oraz wodociągu fi200, wykonanie prac przy pozostałej infrastrukturze podziemnej oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego.

W związku z zamknięciem skrzyżowań wyznaczony został objazd dla samochodów ulicami 3 Maja, Warszawską do ul. Sikorskiego, a na ulicy Szewskiej i Bóźnicznej wprowadzono ruch dwukierunkowy. Na zamkniętym odcinku dopuszczone są wyłącznie wjazdy docelowe do posesji przy prędkości ograniczonej do 30 km/h.

Zmieniły się trasy autobusów linii 3, 4 i 6 oraz weekendowych kursów linii D - w obu kierunkach przejeżdżają ulicami 20 Stycznia, 3 Maja, Warszawską i Konstantynowską. Zawieszono przystanek autobusowy Skargi / 20 Stycznia. W zamian uruchomiono przystanek tymczasowy zlokalizowany na ul. 20 Stycznia, za ul. Piotra Skargi