Maseczki otrzymają przede wszystkim osoby w trudnej sytuacji życiowej i osoby z tzw. grup ryzyka.
Środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek otrzymają też stowarzyszenia współpracujące z Urzędem Miejskim oraz organizacje pozarządowe, niosące pomoc osobom w potrzebie.

Wśród nich są: ZHP, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Szansa”, Grupa Wolontarystyczna „Agrafka”, Chrześcijańskie Centrum „Rampa”oraz Teen Chalenge.

- Rozdysponowano i przygotowano do przekazania w sumie 15 tysięcy maseczek. Zamówienia sukcesywnie wpływają- poinformowała rzeczniczka magistratu, Aneta Klimek.

500 sztuk powędrowało do komendy Straży Miejskiej. Funkcjonariusze będą od jutra rozdawać je mieszkańcom podczas patroli, a także zaopatrzą w nie bezdomnych żyjących na ulicy.