Z perspektywy lat okazuje się, że jednym z ważniejszych projektów Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej był montaż pergoli śmietnikowych.

- W ten sposób chcieliśmy ograniczyć między innymi nielegalne podrzucanie śmieci. I to się udało. Teraz spółdzielcy mogą komfortowo segregować odpady, korzystając ze specjalnie oznakowanych pojemników – mówi Wacław Maciej Przybylski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dla wygody mieszkańców w 2014 roku stanęły pierwsze pergole. W ciągu sześciu lat sukcesywnie przy blokach PSM zamontowano ich 143. Projekt pozwolił na wyeliminowanie bałaganu, który nierzadko robią osoby przeszukujące kosze. Skończyło się też podrzucanie worków ze śmieciami, bo dostęp do pergoli mają tylko mieszkańcy PSM.

- Spółdzielnia w ten sposób chciała zapewnić porządek i urządzić wygodne miejsce do wyrzucania śmieci – dodaje prezes Przybylski.

W dobie wysokich opłat za wywóz śmieci (34 zł od osoby) cieszy, że dostęp do nich mają jedynie mieszkańcy bloków, którzy uiszczają opłaty za wywóz nieczystości.