Odcinek ulicy Sikorskiego, na pasie w kierunku ul. Warszawskiej pokonujemy slalomem. Za ten „tor przeszkód” odpowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Jak dowiedzieliśmy się w ZWiK-u, to efekt sobotnich prac przy studzienkach kanalizacyjnych. Wymieniano tu włazy, bo już się zapadały.

Jak nas zapewniono, dziś prace zostaną dokończone - położony zostanie asfalt. Skończą się utrudnienia.