Nie da się ukryć, że taki widok nie należy do najprzyjemniejszych. Dodatkowo, pozostawione psie kupy sprzyjają rozwijaniu się bakterii oraz innych zarazków, które mogą powodować różne choroby. Nie bez znaczenia jest też to, że na kontakt z zarazkami narażone są przede wszystkim małe dzieci.

Regulamin PSM mówi:

„Osoby posiadające zwierzęta zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń przez nie spowodowanych”.

Regulamin utrzymania porządku w mieście mówi:

§ 10. 1. Do obowiązków osób utrzymujących (właścicieli, opiekunów) zwierzęta domowe, należy sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Denerwują Was zawalone kupami miejskie trawniki? Macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Zapraszamy do komentowania.