Budowa przy ul. Żeromskiego 3 zaczęła się w marcu. Podstacja rośnie na miejskiej działce, która była przez lata niezagospodarowana i służyła za dziki parking.

Teraz powstaje tam jednokondygnacyjny budynek o powierzchni blisko 200 m2. Jego część (od strony ul. Żeromskiego) będzie przeznaczona na handel lub usługi. Wygląd zewnętrzny podstacji został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – jej elewacja, od strony zachodniej, będzie wykończona płytkami ceglanymi. Teren, na którym stanie nowy budynek będzie ogrodzony, a dojazd i dojście do niego utwardzone. Zaprojektowano również nowe nasadzenia drzew przy wschodniej granicy działki.

- W ciągu miesiąca zrobiono wykopy pod budowlę, badania geologiczne, fundamenty, instalację sanitarną podposadzkową i wylewkę. Trwa murowanie ścian, szalowanie i zbrojenie nadproży - wymienia Małgorzata Wilczek z firmy Progreg InfraCity, wykonawcy projektu tramwajowego.

Podstacja przy ul. Żeromskiego zastąpi tę, która mieści się między bramą parku Słowackiego a muzeum. O nowej lokalizacji zdecydowały min. mała kubatura obiektu i brak możliwości jego rozbudowy. Po wykonaniu przeliczeniu obszarów zasilania okazało się, że odpowiednim miejscem będzie właśnie rejon "jamnika".

- Przez dziesięciolecia nie było żadnych inwestycji w podstację przy zamku. Fatalny stan techniczny przestarzałych urządzeń, szczególnie w okresie zimowym, powodował zaniki napięcia w sieci trakcyjnej. Skutkowało to uciążliwymi dla pasażerów przerwami w ruchu na linii 41. Dzięki budowie nowego obiektu, wyposażonego w najnowsze urządzenia, zachowana zostanie ciągłość zasilania sieci tramwajowej - wyjaśnia Małgorzata Wilczek.

Zakończyła się też większość prac związanych z budową podstacji na krańcówce tramwajowej przy Dużym Skręcie. Obie będą połączone z Centralną Dyspozytornią Mocy MPK-Łódź.