Starostwo urządziło święto nauczycielom już w czwartek, w sali Młodzieżowego Domu Kultury. Była to też okazja do przecięcia wstęgi i otwarcia nowej sceny MDK-u. Potem starosta wręczał dyplomy i kwiaty.
– Nagrodziliśmy wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych nam podległych – mówi Taduesz Rosiak, odpowiedzialny w zarządzie Starostwa za oświatę.
Nagrody pieniężne od 1.300 zł do 2.000 zł dostało 12 nauczycieli i 13 dyrektorów.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Hanna Grącka, dyrektor ZS nr 3 i Mariusz Wielebski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie. Krzysztof Zajda, dyrektor II LO dostał nagrodę kuratora łódzkiego. Medale zostaną wręczone 25 października podczas uroczystości na Uniwersytecie Łódzkim.