Dziś na skrzyżowaniu ulic Jutrzkowickiej i Świetlickiego odbyła się konferencja z udziałem marszałka województwa. Witold Stępień ogłosił rozpoczęcie prac na drodze wojewódzkiej nr 485. Na razie jednak tylko na odcinku od Jutrzkowickiej do granic miasta.

- Wykonawca przystępuje do robót od jutra – zapowiedział.

Prace zaczną się od… wycinania drzew. Wycięcie głównie przydrożnych drzew jest niezbędne, bo jezdnia zostanie poszerzona ze względu na wprowadzenie pasa rozdzielającego.

- Poprawi to bezpieczeństwo, zwiększy widoczność na drodze i pozwoli na docieranie do posesji bez tamowania ruchu w głównym ciągu drogi – wyjaśnił marszałek.

Modernizacja pasa drogowego na odcinku 1.000 metrów prowadzona będzie metodą połówkową. Oznacza to, że roboty będą podzielone na odcinki po 500 metrów. A ruch podczas prac będzie odbywał się wahadłowo, z sygnalizacją świetlną.

Pozostały odcinek drogi wojewódzkiej nr 485, czyli Kilińskiego do ulicy Grobelnej, zostanie objęty robotami po uzyskaniu decyzji ZRID (termin do 30 kwietnia 2019 r.). Docelowo będzie to przebudowa chodników, budowa nowej konstrukcji jezdni, budowa ciągów pieszo-rowerowych, powstanie zatok autobusowych, przebudowa przepustów, budowa oświetlenia drogowego, budowa zatok postojowych, rozbiórka mostu i przebudowa przepustu przez rzekę Pabiankę, rozbudowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa) oraz rozbudowa skrzyżowań – powstanie rond na Świetlickiego i Jutrzkowickiej oraz na Kilińskiego i Moniuszki, a także przebudowa skrzyżowania Kilińskiego z „Grota” Roweckiego. To inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zobacz też: Będą aż trzy nowe ronda!

Łącznie przebudowane zostanie 2,3 kilometra drogi. Koszt inwestycji do prawie 27 milionów złotych.

Termin, jaki Zarząd Dróg Wojewódzkich podaje na zakończenie prac, to 31 sierpnia 2020 roku.

Wiosną 2019 roku mają rozpocząć się również roboty związane z rozbudową DW 485 od węzła Pabianice Płd. na S8 do Dłutowa. W jej zakres ma wejść rozbiórka i budowa nawierzchni wraz z poboczami. Pojawią się też nowe zatoki autobusowe. Będzie też nowe oświetlenie i osobne przejścia dla zwierząt.

Największą nowinką na drodze do Dłutowa będzie kolejne rondo. Powstanie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 485 z drogą prowadzącą do Rydzyn. Powstaną też ciągi pieszo-rowerowe. Tu prace mają zakończyć się 30 września 2020 roku. Modernizowany odcinek wynosi 7,9 kilometra, a kosztować to będzie prawie 42 miliony złotych.

- Również przed węzłem, w miejscowości Jadwinin mamy zamiar zbudować chodnik – usłyszeliśmy podczas konferencji.

Marszałek zapowiedział także nasadzenia kompensacyjne drzew jako rekompensatę za wycięte drzewa na potrzebę rozbudowy drogi.