Dziś w sobotę na Starym Rynku o godz. 18.45 zagra Blue Haze. To pabianicka kapela buesowo-rockowa.

O godz. 20.00 usłyszymy Eljazz Trio, który tworzą: Adam Wendt (saksofon tenorowy) - muzyk światowego formatu, wielokrotny zwycięzca rankingu Jazz Forum w tej kategorii, Józef Eliasz (perkusja) - twórca najsłynniejszego (przez długi czas jedynego) w Polsce big bandu (Eljazz Big Band), od 11 lat organizator Bydgoskiego Festivalu Jazzowego, i Artur Jurek (organy Hammonda) - jeden z kilku polskich klawiszowców, którzy rozgrywają również partie basu.

Po koncercie zaplanowali pokaz sztucznych ogni.

W parku będzie można zagrać w bule i duże szachy. Zobaczymy też występ grupy rekonstrukcyjnej w strojach z lat międzywojennych i wystawę plenerową „Park im. J. Słowackiego 1901 – 2015” (ciekawostki z historii parku ze zdjęciami).  Czeka nas również spacer z przewodnikiem. 

Do parku dowiezie pabianiczan zabytkowy tramwaj Sanok z 1928 roku - od godz. 11.00 do 17.00 nie trzeba kasować biletu. Linia będzie oznaczona numerem 114 (Park Słowackiego i linia tramwajowa do Pabianic mają 114 lat).

16 maja park będzie czynny do godz. 24.00. Tego dnia na Zamku odbywa się Noc Muzeów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to z remontem parku było:

2012
We wrześniu Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkami Pabianic przekazuje miastu dokumentację rewaloryzacji parku wraz z deklaracją przekazania do 600 tys. zł w przypadku uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2013
W marcu miasto i stowarzyszenie zawierają porozumienie o wspólnej realizacji zadania. Dokument jest podstawą do ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków". Planowana wartość nakładów - 4.008.600 zł, z tego dotacja WFOŚiGW 3.193.240 zł, wkład stowarzyszenia 600.000 zł (14,97 proc. całkowitej wartości zadania), wkład miasta 215.600 zł.
W kwietniu miasto składa wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie na kwotę 3.193.240 zł, w czerwcu  przyznana zostaje dotacja  - 2.647.840 zł. Wymagany udział własny w wysokości 1.360.760 zł finansują miasto - 55,91 proc.  i  stowarzyszenie - 44,09 proc.  (strony podpisują aneks do porozumienia).
We wrześniu miasto podpisuje z WFOŚiGW umowę o dofinansowaniu rewaloryzacji parku.
W październiku zostaje zawarta umowa pomiędzy miastem i Stowarzyszeniem Opieki nad Zabytkami Pabianic w sprawie realizacji zadania w trybie lokalnych inicjatyw. Wkład stowarzyszenia 600.000 zł (14,97% całkowitej wartości zadania), wkład miasta 760.760 zł.
W listopadzie ogłoszony zostaje przetarg na wykonanie prac, który wygrywa Aflofarm Farmacja Sp. z o.o. przy cenie 2.862.751 zł.
2014
W styczniu miasto podpisuje umowę z wykonawcą, w lutym aneks do umowy dotacji zmniejszający wartość dotacji z uwagi na uzyskane oszczędności poprzetargowe (zmniejszenie kosztów zadania), w maju aneks do umowy ze stowarzyszeniem. Wartość inwestycji wyniosła 2.862.751 zł, z tego dotacja WFOŚiGW 1.975.630 zł, udział stowarzyszenia 391.127 zł (14,97%), udział miasta 495.984 zł.
W lutym wykonawca występuje z propozycją wprowadzenia zamiennych rozwiązań materiałowych w zakresie nawierzchni alejek i materiałów na schody i pochylnie.
Urząd Miejski dodatkowo zapłacił za monitoring parku (11 kamer z rejestratorem - 29.520 zł), toaletę samoobsługową (dostawa i montaż - 84.414 zł, fundament, przyłącza oraz zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przyległego - 23.714 zł), zrobienie wjazdu z ulicy Stary Rynek. Ponadto miasto finansuje zakup dodatkowych urządzeń na plac zabaw, kosze na śmieci, tablice informacyjne, łukowe ławki na plac zabaw i plac do gry w szachy.
Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkami Pabianic, Fundacja My Kochamy Pabianice oraz wykonawca pokryli dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem zmian materiałowych, wykonaniem ogrodzenia z siatki zgrzewanej od strony ulicy Gdańskiej, zagospodarowaniem terenu stanowiącego dotychczas zaplecze kina Tomi, wykonaniem szachownic do gry na świeżym powietrzu i zakupem 4 kompletów szachów, nadzorem archeologicznym nad pracami w parku, a także większość kosztów związanych z budową ogrodzenia frontowego parku (z wyłączeniem kosztów wykonania dodatkowych elementów ozdobnych na częściach stalowych ogrodzenia, wykonania i montażu jednej bramy, cynkowania konstrukcji ogrodzenia, wykonania herbów miasta na bramach). Wszelka dokumentacja projektowa powstała nieodpłatnie w wyniku zaangażowania osób ze stowarzyszenia/fundacji, tak samo nieodpłatnie pełnione były obowiązki inspektorów nadzoru przez osoby uprawnione.