Wykonawca modernizacji linii tramwajowej poinformował, że 6 marca (niedziela) umożliwiony zostanie przejazd (północ – południe) przez skrzyżowanie ulic Zamkowa/Narutowicza/Traugutta. Na całej długości ulic Narutowicza i Traugutta ruch będzie odbywał się dwukierunkowo.

Również 6 marca otwarte dla przejazdów w kierunku północnym (Kościuszki -> Pułaskiego) zostanie skrzyżowanie ulic Zamkowa/Kościuszki/Pułaskiego.

- Ruch jednokierunkowy będzie przywrócony na całej ul. Pułaskiego oraz na ul. Kościuszki (między ul. Kolbego, a Zamkową) – informuje Małgorzata Wilczek z firmy Progreg Infracity. - Ruch dwukierunkowy będzie nadal obowiązywał na ul. Kościuszki (między ul. Skłodowskiej – Curie, a Kolbego). Na odcinku ul. Zamkowej od ul. Traugutta do ul. Pułaskiego zostanie utrzymany zakaz ruchu za wyjątkiem wjazdów docelowych.

Na 7 marca zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych w obszarze skrzyżowania ul. Warszawska/Sikorskiego. W związku z tym zamknięty zostanie zjazd ze skrzyżowania w ul. Sikorskiego.

- Ruch pojazdów poruszających się ul. Warszawską zostanie skierowany w ul. Nawrockiego, a pojazdy wyjeżdżające z ul. Nawrockiego będą zobligowane do skrętu w prawo – dodaje Małgorzata Wilczek.

Dojazd do ulicy Sikorskiego będzie możliwy objazdem ulicami Warszawską i Partyzancką. Wprowadzone zostaną również zmiany w trasach kursowania linii transportu zbiorowego