Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom petentów Wydział Komunikacji i Transportu przy Starostwie Powiatowym zarządził pracującą sobotę. Kiedy?

Samochód będzie można przerejestrować 11 stycznia.

Oddział rejestracji pojazdów będzie czynny tego dnia w godzinach 8.00-15.00.

Zmiany w prawie drogowym wprowadziły niemałe zamieszanie wśród posiadaczy samochodów. Za nieprzerejestrowanie pojazdu w danym terminie grożą kary.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Infrastruktury będą one nakładane w przypadku:

- sprowadzania po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

- nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezawiadomieniu o tym starosty w terminie 30 dniu od daty nabycia lub zbycia.