18 czerwca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej w Pabianicach.

- Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Konkurs został rozstrzygnięty i kandydatem na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach został Mariusz Wielebski - informuje Joanna Kupś,  p.o. rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego.

 

Do tej pory Wielebski był dyrektorem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim.

 

O sobie pisze tak:

Pedagog - oligofrenopedagog, menedżer oświaty, neuroterapeuta, nauczyciel dyplomowany, a także: nauczyciel muzyki - absolwent Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie pięcioletnich studiów poznałem wiele metod praktycznych do pracy z uczniami, a szczególnie z uczniami szczególnie uzdolnionymi, instruktor ZHP. Od 18 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w ZHP. Byłem i jestem organizatorem i współorganizatorem letniego i zimowego wypoczynku. Prowadziłem różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. Na obozach zdobyłem duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Terapeuta pedagogiczny. W marcu 2007 roku ukończyłem studia podyplomowe na kierunku "Terapia pedagogiczna z elementami edukacji artystycznej". W programie studiów miałem bardzo wiele zajęć praktycznych, które można wykorzystać w pracy z uczniami, w tym z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Do najciekawszych należą: pedagogika zabawy, choreoterapia, podstawy terapii zajęciowej, muzykoterapia.

Doskonalenie zawodowe. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunkach: nauczanie blokowe SZTUKA, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika, pedagogiczne podstawy nauczania języka angielskiego, terapia pedagogiczna z elementami edukacji artystycznej. W styczniu 2009 ukończyłem kurs I stopnia Biofeedback EEG. Pilot wycieczek. Od 1997 roku posiadam uprawnienia państwowe pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Wyspecjalizowałem się w prowadzeniu i organizacji różnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży.