- Urząd Miejski wybrał firmę, Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” sc. z Mikorzyna, która usunie i unieszkodliwi azbestowo-cementowe płyty z dziewięciu nieruchomości - informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.
 
Właściciel nieruchomości mógł złożyć do UM wniosek o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu miasta. Wystąpiło siedem osób fizycznych, osoba prawna oraz  wspólnota mieszkaniowa. Dotacja realizowana jest ze środków własnych miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
Zawierające azbest płyty, które stanowiły pokrycie dachów i ścian, zostaną  zdjęte przy ul.: 20 Stycznia 158, Rypułtowickiej 85, Wileńskiej 48 (wiata), Szpitalnej 65 (altana), Radosnej 4 (wiata), Rypułtowickiej 76 (budynek gospodarczy i wiata), Myśliwskiej 46 (altana), Tkackiej 2 (budynek gospodarczy) i Moniuszki 121/125 (budynek mieszkalny).
 
Termin wykonania prac - 15 września.