„Z obserwacji Straży Miejskiej w Pabianicach wynika, iż w dalszym ciągu prowadzona jest sprzedaż stacjonarna na terenie miasta. Szpitalny Oddział Ratunkowy Pabianickiego Centrum Medycznego nieustannie hospitalizuje osoby po użyciu dopalaczy. Pomimo licznych działań ze strony władz miasta w dalszym ciągu brakuje skutecznych narzędzi do walki z wyżej wymienionymi substancjami” – pisze w liście do władz państwa prezydent Pabianic.

Grzegorz Mackiewicz po raz kolejny zaapelował o przyspieszenie prac mających na celu zmianę przepisów zmierzającą do wyeliminowania handlu tymi substancjami. Pisma zostały skierowane do prezydenta Andrzeja Dudy i ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.