Do 31 lipca 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Gminą Miejską Pabianice a Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi. Umowa obejmuje współpracę w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej”.

Współpraca będzie obejmować rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój aktywności zawodowej pabianiczan oraz tworzenie wspólnych projektów i strategii w tym zakresie.
Osobą odpowiedzialną za współpracę została Ewa Szczepańczyk, kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej. Jej rolą będzie nawiązywanie kontaktów z ludźmi, organizowanie spotkań i bezpośrednia współpraca z OPUS w realizacji założeń projektu.