Szymona Kozerę rekomendowała komisja konkursowa, a prezydent Grzegorz Mackiewicz zdecydował o jego zatrudnieniu. Pracę podejmie najpóźniej z początkiem maja.
Pierwsza umowa o pracę jest na pół roku.
Szymon Kozera jest łodzianinem, ma 50 lat. Przez ostatnie dwa lata prowadził własną działalność gospodarczą, wcześniej pracował w spółkach deweloperskich (wiceprezes zarządu) i biurze gospodarki nieruchomościami (dyrektor biura).
Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu i studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim „Rynek nieruchomości – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.
Ma licencje zawodowe zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami i CPM (Certified Property Manager).

Komisja konkursowa rozmawiała z trzema kandydatami - omawiali opracowany przez siebie ramowy program funkcjonowania i kierunków rozwoju ZGM.
Wcześniej kandydaci pisali test wiedzy - 30 pytań sprawdzających znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostki.