Zgodnie z zapisem w umowie na remont tramwajowy, miasto zaczęło naliczać kary za każdy dzień zwłoki od 15 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 r.

– Ich suma wyniosła przeszło 48 milionów – poinformował Życie Pabianic prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Prezydent stracił cierpliwość do wykonawcy remontu po tym, jak w październiku 2022 roku po raz kolejny zmienił termin oddania inwestycji. A było ich pięć, pierwszy to był 30 września 2021 r., potem 5 grudnia 2021 r., następny 5 czerwca 2022 r. i ostatni zapisany w umowie to 15 października 2022 r.

W październiku 2022 roku prezes konsorcjum remontującego linię tramwajową poinformował w mediach, że oddanie trasy może się przedłużyć nawet o pół roku. Władze miasta były zszokowane tą informacją. Prezydent Mackiewicz poproszony o stanowisko przysłał nam następujący komunikat:

Konsorcjum firm w składzie Progreg InfraCity Sp. z o.o. – MPK Łódź Sp. z o.o. – Włodan Sp. jawna, które prowadzi przebudowę linii tramwajowej, nadal obowiązuje termin zakończenia prac określony w umowie na 15 października 2022 r. Jeżeli go nie dotrzyma, zgodnie z kontraktem będą naliczane kary w wysokości 0,1 proc. za każdy dzień zwłoki, czyli ok. 180 tys. zł dziennie.

29 września 2022 r. wykonawca remontu złożył wniosek o przedłużenie terminu, podając za powód m.in. prace archeologiczne. Powyższy dokument będzie poddany wnikliwej analizie formalno-prawnej przez inżyniera kontraktu i zamawiającego, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy.

Pojawiający się w mediach, podany przez wykonawcę termin czerwiec 2023 nie został przez nas w żaden sposób zaakceptowany. Miasto wzywa konsorcjum firm Progreg InfraCity – MPK Łódź – Włodan do rzetelnego, szybkiego i skutecznego wykonania inwestycji, w szczególności do zakończenia i oddania do użytkowania poszczególnych odcinków ul. Zamkowej i Warszawskiej, zapewnienia dostępu i dojazdu właścicielom poszczególnych nieruchomości oraz zwiększenie tempa prac i zakończenia inwestycji zgodnie z podpisaną umową.

Konsorcjum ukończyło pracę 30 czerwca 2023 roku. 1 lipca tramwaj przejechał przez miasto. Ale władze Pabianic nie zamierzają odpuścić.

– Takiego terminu nie ma w żadnych dokumentach. Nie dawaliśmy na to zgody. Naliczone kary to przeszło 48 milionów złotych za 258 dni opóźnienia – ujawnił prezydent Mackiewicz.

Czy konsorcjum będzie na to stać?

– Przewiduję, że sprawa trafi do sądu – dodaje prezydent.