W ciągu całego 2016 roku strażnicy miejscy odebrali 7.075 zgłoszeń interwencji.

Najwięcej, bo 880, dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym i ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 693.

W 2016 Straż Miejska wystawiła 761 mandatów na łączną kwotę 86.890 zł. Znacznie więcej, bo 2.524, dostaliśmy pouczeń. 104 wnioski o ukaranie skierowano do sądu.

Co zgłaszaliśmy? Parkowanie w niedozwolonych miejscach i spożywanie alkoholu.

Za picie alkoholu w niedozwolonym miejscu i zakłócanie porządku publicznego nałożyli 152 mandaty (14,8 tys. zł), 4 sprawy skończyły się w sądzie.

Przez rok strażnicy miejscy 78 razy interweniowali w Parku Słowackiego, również na podstawie obrazu z monitoringu. Wystawili 277 „żółtych kartek” - ostrzeżeń dla kierowców samochodów, którzy pierwszy raz złamali przepisy. 96 interwencji dotyczyło spalania odpadów.

W ramach prewencji SM organizowała m.in. zajęcia samoobrony dla kobiet, rajd rowerowy dla seniorów, spotkania z mieszkańcami w różnych punktach miasta, niekonwencjonalne działania przed sklepem z dopalaczami, prelekcje w szkołach dla dzieci i rodziców.