Oddział Położniczo - Ginekologiczny Pabianickiego Centrum Medycznego odgrywa bardzo istotną rolę w opiece medycznej nad kobietą. 

Zakres działalności oddziału jest szerokie spektrum udzielanych świadczeń zdrowotnych dla kobiet nie tylko z powiatu pabianickiego. Przyjmujemy pacjentki wymagające hospitalizacji, zarówno we wczesnej ciąży, w terminie okołoporodowym oraz pacjentki z problemami ginekologicznymi. 

Zapewniamy kompleksową opiekę kobietom oczekującym potomstwa, od pierwszych chwil ciąży, aż do momentu rozwiązania skupiając całą uwagę na naszych pacjentkach, ich komforcie psychicznym oraz stworzeniu przyjaznej atmosfery podczas hospitalizacji. Opieka nad przebiegiem ciąży oraz porodu odbywa się w komfortowych warunkach dla pacjentek, pod stałym nadzorem wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu medycznego, który zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo mamie i jej dziecku. 

Realizujemy wypracowane Standardy Opieki Okołoporodowej jednocześnie wdrażając nowoczesne metody i techniki porodowe, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb pacjentki, z możliwością łagodzenia bólu porodowego pod czujnym okiem doświadczonego personelu położniczego i anestezjologicznego. 

W oddziale standardem jest system rooming-in, tzn. dziecko przebywa stale z mamą, a wszystkie czynności pielęgnacyjne, badania lekarskie odbywają się w jej obecności, zapewniając tym samym nieprzerwany kontakt z dzieckiem od chwil jego urodzenia.

Wspieramy Mamy

Radzimy jak prawielowe rozwijać i utrzymywać laktację. Przedstawiamy techniki prawidłowego przystawiania noworodka do piersi. Uczymy wszystkich czynności przy dziecku przy pomocy skoordynowanej współpracy wysoko wykwalifikowanego personelu położniczego i neonatologicznego. 

Wyróżnia nas pełen empatii, wysoko wykwalifikowany personel medyczny, który nieustannie dokształca się na różnych polach, służąc nie tylko wszelką wiedzą oraz pomocą, ale cennym doświadczeniem, stawiając na indywidualne podejście dla każdej pacjentki. 

W zakresie ginekologii Oddział Ginekologiczno - Położniczy oferuje pełną diagnostykę ginekologiczną z wykorzystaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego przy wsparciu i współpracy z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Pabianickiego Centrum Medycznego. W oparciu o pełną diagnostykę przedoperacyjną wykonujemy wysokospecjalistyczne zabiegi operacyjne. Aktualnie we współpracy z autorytetami, specjalistami ginekologii onkologicznej poszerzyliśmy ofertę Oddziału o możliwość operacyjnego leczenia pacjentek z chorobami nowotworowymi jajnika, szyjki macicy i trzonu macicy. Od września pierwsze pacjentki poddane zostały radykalnym operacjom onkologicznym i aktualnie kontynuują leczenie uzupełniające w Ośrodku Onkologicznym. Nastawiamy się na ewolucję oddziału, realizując zakup nowego laparoskopu, zwiększymy możliwości w zakresie leczenia małoinwazyjnego, które skróci czas pobytu pacjentek w oddziale i przyspieszy ich rekonwalescencję po operacji. 

W obliczu trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zaprasza wszystkie wymagające tego pacjentki do skorzystania z fachowej i profesjonalnej opieki zdrowotnej.