W listopadzie skupili się na odcinku drogi między mostem a ul. Gdańską. Podczas prac przy instalacji telekomunikacyjnej, na wysokości budynku Muzeum Miasta Pabianic wyeksplorowali nawarstwienia kulturowe do głębokości 200 cm. 

Odkrycia archeologów na Starym Mieście

Odsłonili relikty budynku pochodzącego z XVI wieku, wchodzącego w skład zabudowy dworskiej i zniszczonego najprawdopodobniej w pożarze w 1 połowie XVII wieku. Budynek ten ograniczał od wschodu teren dworski.

Zabudowania, kości, fragmenty naczyń i kafli...Odkryte zabytki można datować od XIV/XV wieku po wiek XX

Relikt budynku z XVI wieku

Przeczytaj też: Co wiemy o dawnej zabudowie.

W odległości około 4 metrów na wschód archeolodzy natrafili prawdopodobnie na fosę, której głębokość oszacowali na około 3,0 metry.

Zabudowania, kości, fragmenty naczyń i kafli...Odkryte zabytki można datować od XIV/XV wieku po wiek XX

Kolejne prace prowadzono już tylko przy moście (będą kontynuowane również w grudniu), na obszarze około 4 arów. W ich trakcie wyeksplorowano nawarstwienia datowane od XVII do XVIII/XIX wieku. Odkryto też fundament budynku z XVIII wieku, fundament muru terenu kościelnego, kilka poziomów ulicy i bruk.

Wykop przy moście. Fundamenty muru terenu kościelnego

W trakcie wszystkich tych prac pozyskano liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń (około 2000 fragmentów), kafli piecowych (około 500 fragmentów), kości czy zabytków wydzielonych – 150 sztuk w postaci monet i innych przedmiotów wykonanych z metali kolorowych. Odkryte zabytki można datować od XIV/XV po wiek XX.

Raport wykonał archeolog Przemysław Muzolf.