Jest tam historia przebytych chorób, historia leczenia, wszystkie wizyty u lekarza, leki które wykupiliśmy, zabiegi lub operacje, które przeszliśmy i wizyty w sanatorium. Tutaj też zapisane są wszystkie e-recepty wydane przez lekarzy.

E-recepta wydawana jest obecnie na trzy sposoby. Możemy dostać od lekarza wydruk informacyjny. To w przypadku jeśli nie mamy smartfona i dostępu do Internetowego Konta Pacjenta. Ale możemy też otrzymać e-receptę w formie sms-a lub e-maila.

Warto zarejestrować się na Internetowe Konto Pacjenta jak najszybciej.

- Takie konto ma każdy z nas i takie konto na nas czeka. Logujemy się na nie np. profilem zaufanym - tłumaczy Anna Leder, rzecznik łodzkiego oddziału NFZ. - Można go wyrobić w łódzkim oddziale NFZ. Zakładamy go na podstawie dowodu osobistego. Trzeba mieć ze sobą telefon komórkowy, bo przychodzi hasło sms-em.

Profil zaufany możemy również założyć przez bankowość elektroniczną. Mają go również te osoby, które posiadają e-dowód.

Mając dostęp do Internetowego Konta Pacjenta każdy sam zarządza informacjami, które na nim są. Można upoważnić do wglądu kogoś z rodziny lub np. lekarza pierwszego kontaktu. Bez naszej zgody nikt nie może korzystać z tych informacji. Upoważnienie można cofnąć.

Od 2020 roku będą wydawane już tylko e-recepty.

- Dzięki temu np. będąc na wakacjach, gdy jesteśmy chorzy, kontaktujemy się z lekarzem, ten wysyła nam e-receptę. Może to zrobić również wtedy, gdy jesteśmy w sanatorium.

Każdy powinien się zalogować do końca roku.