Niektóre instytucje przekazały datki zamiast na kwiaty właśnie na wyposażenie oddziału dziecięcego w Pabianickim Centrum Medycznym. Były to: Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1, Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5, Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2, Lumildes, PSS Społem, Przedszkole Miejskiej nr 5, Szkoła Podstawowa im. Wincentego a’Paulo, Pabianicki Klub Sportów Wodnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Jumi, Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3, Bogdan Piotrowski, Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego, oddział PTTK i Platforma Obywatelska. Zebrano 4.780.