Po przekazaniu miastu ulic: Warszawskiej, Stary Rynek i Zamkowej ruch na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Sikorskiego miał pozostać bez zmian. Ulicą Zamkową nadal miały jeździć samochody ciężarowe.
– Otrzymaliśmy poprawiony projekt docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej/Sikorskiego – mówi Andrzej Różański, inżynier miasta.
Samochody ciężarowe (o masie całkowitej dopuszczalnej powyżej 3,5 tony) jadące od strony Rzgowa będą musiały skręcić w ulicę Sikorskiego. Tym samym ulice: Warszawska (od ulicy Sikorskiego), Stary Rynek i Zamkowa będą wolne od ruchu wielotonowych samochodów.
– Nowe oznakowanie zostanie wprowadzone wtedy, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne – dodaje Maciej Zalewski, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Nie zmienia się pierwszeństwo przejazdu. Pojazdy jadące ulicą Warszawską mają pierwszeństwo przejazdu przed tymi wyjeżdżającymi z ulicy Sikorskiego i ulicy Nawrockiego.