W południe jezdnia na "Grota" Roweckiego zapadła się. Porządny ubytek zauważył przejeżdżający tamtędy policjant. Natychmiast się zatrzymał.

Dziura w jezdni jest na tyle głęboka, że spokojnie zmieściłby się w niej człowiek.

Policjanci zastawili miejsce motocyklem i wezwali odpowiednie służby. Na skrzyżowaniu nie ma większych utrudnień.