Każdy 3-latek (dziecko z rocznika 2015), który zostanie zapisany przez rodzica do biblioteki, otrzyma za darmo wyprawkę czytelniczą. Będzie to książka „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, ilustrowany przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, oraz broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania.

Dziecko dostanie również Kartę Małego Czytelnika, na której będzie mogło zbierać naklejki za wypożyczane w bibliotece książki. Po zebraniu 10 naklejek mały czytelnik otrzyma imienny dyplom.

Przypominamy, że biblioteka dla dzieci mieści się przy ul. św. Jana 10, na parterze. Czynna jest: poniedziałki 11.00-19.00, wtorki 8.00-16.00, środy 11.00-19.00, czwartki 12.00-16.00 i piątki 11.00-19.00. 

Dzieci można też zapisywać do filii MBP. Mieszczą się przy ul. Łaskiej 46-48 (filia nr 2) i ul. 20 Stycznia 14 (filia nr 4). Są czynne w tych samych godzinach, jak biblioteka przy św. Jana.