Od 2 do 20 września potrwa objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych (nie będą zabierane z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych), według harmonogramu. Można wystawić następujące rzeczy: zużyty sprzęt AGD i RTV, domowy sprzęt sanitarny, małe zużyte opony, metalowy złom, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, meble i elementy wyposażenia, baterie i akumulatory, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych.

Nie będą odbierane: gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje i środki chemiczne, lekarstwa, odpady budowlane, szkło, odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz, kołdry, pierzyny, opakowania po farbach i lakierach, odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, odpady zielone, odpady zawierające azbest i inne niebezpieczne. Dodatkowych informacji udzielają spółka Eko-Region tel. (42) 215 51 41 lub Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego tel. (42) 22 54 628, (42) 22 54 629.